مشخصات فردی
نام:صنم خردمند
محل سکونت:تهران
مشخصات تماس
ایمیل:designer.job54@yahoo.com
تحصیلات
سطح تحصیلات:کارشناسی
رشته تحصیلی:مهندسی مکانیک(ساخت و تولید)
محل تحصیل:دانشکده فنی ولیعصر تهران